display result search
منو

ای عاشقان

 • 4 قطعه
 • 7':49" مدت زمان
 • 2 دریافت شده
آلبومی با اجرای گروه بانوان شیدا به سرپرستی و آهنگسازی محمدرضا لطفی
تار: بهاره فیاضی، ساناز ستارزاده، هنگامه مشهدی‌اصل،
رباب: فاطمه فریدی زاده،
سنتور: نسترن سادات‌ هاشمی،
سه‌تار: سپیده مشکی،
قیچک: آزاده شمس،
تنبک: گوهرناز مسائلی،
نی: نفیسه طباطبایی،
عود: نیره فخری،
دف: المیرا نصیری،
کمانچه: نسیم سردشتی، فریما موفقی
تکنواز سه تار: محمدرضا لطفی


آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 8:20
  میر انجمن جایی در صف دو عالم داد صدر عزتم بنگر، عین اعتبارم بین می به كوی خماران هر چه بود نوشیدم با چنین می آشامی غایت خمارم بین هم به عشق مجبورم هم به عقل مختارم با وجود مجبوری صاحب اختیارم بین ای كه هیچ نشنیدی ناله? فروغی را باری از ره رحمت چشم اشك بارم بین فروغی بسطامی
 • 7:45
  گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید گفتم كه ماه من شو، گفتا اگر برآی گفتم ز مهر ورزان، رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این كار كمتر آید گفتم كه بر خیالت، راه نظر ببندم گفتا كه شب رو است او از راه دیگر آید گفتم خوشا هوایی كز باد صبح خیزد گفتا خنك نسیمی كز كوی دلبر آید گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت گفتا تو بندگی كن كو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت كی عزم صلح دارد گفتا نگوی با كس تا وقت آن درآید گفتم زمان عشرت دیدی كه چون سرآمد گفتا خموش حافظ كاین غصه هم سرآید حافظ
 • 18:45
  چین زلف مشكین را بر رخ نگارم بین حلقه‌های او بشمر، عقده‌های كارم بین از دمیدن خطش اشك من به دامن ریخت هاله بر مهش بنگر، لاله در كنارم بین نقد هر دو عالم را باختم به یك دیدن طرز بازیم بنگر، شیوه? قمارم بین می كشد به میدانم صف كشیده مژگانم گر ز جنگ برگشتم مرد صد هزارم بین فروغی بسطامی
 • 7:49
  ای عاشقان! ای عاشقان! پیمانه ها پر خون كنید وز خون دل چون لاله ها، رخساره ها گلگون كنید آمد یكی آتش سوار، بیرون جهید از این حصار تا بر دمد خورشید نو، شب را ز خود بیرون كنید دیوانه چون طغیان كند، زنجیر و زندان بشكند از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون كنید نوری برای دوستان، دودی به چشم دشمنان من دل بر آتش می نهم، این هیمه را افزون كنید چندین كه از خُم در سبو خون دل ما میرود ای شاهدان بزم كین پیمانه ها پر خون كنید هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه)

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی