display result search
منو

دیده عشق

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 57 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون استقبال از رهبری
ای دیده ی عشق از تو روشن
ای هست و کویر شاه گلشن
حامی ولایت فقیهی
عاصی از آن ندیده میهن
ما مردم خطه ی فتوت
گشتیم به عشق تو منور
داریم لباسی از کرامت
با یاد علی و آل برتر
پاییز ندیده بود بر خود
گل های بنفشه یاس سوسن
دامان بهار را گرفتی
در دامن عشق بسته دامن
ما موم به دست عشق مولا
با خصم چگالیم چو آهن
دیری ست که دیده فرش راه است
از مهر قدم بر آن بیفکن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:29

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی