display result search
منو

شوکت بی همانند

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 43 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در وصف وطن و قهرمانان وطن
ای عقاب درافتاده بر خاک
شهپرت گرچه بسته است باز است
ای همای پر افشانده بر سنگ
بال های تو در اهتزاز است
ای ستون های سر سوده بر ابر
جای تو همچنان بر فراز است
مهر تو در دل ما فزون باد
ای ارس ای سهند ای دماوند
ای همه شوکت بی همانند
ای ستیغ فلک سا البرز
ای بهشت سمن زا الوند
ای دلیران مرز نشابور
ای شهیدان دشت نهاوند
نام پرنورتان جاودانه
ای بهین یادها یادگاران
ای چراغ همه روزگاران
تا بلندای پیروزی و مهر
رهنمون باد رهنمون باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی