display result search
منو

دجال در خلیج

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 54 دریافت شده
سرودی درباره جنگ در خلیج فارس با آهنگسازی هادی منتظری و شعری از حمید سبزواری ضبط شده در سال 1366.
پردلان پردلان طبل هیجا نوازید
از کران تا کران قد به مردی فرازید
دجال آمد در خلیج ای پیک جیش بسیج
سوی دشمن بتازید به پا شوید چو شعله‌ای عالمگیر
برآرید به مهر خروش تکبیر
الا شما به صفدری چنان شیر
الا شما برنده‌ تر از شمشیر
اهرمن آمده در میدان ما
این رهزن آمده در سامان ما
ره ز دشمن بگیرید
جانش از تن بگیرید
زین بلا این حرامی
داد میهن بگیرید
ای عزم جزم تان سرمایه امید
دشمن ز بیم تان لرزان مثال بید
اردوی رهزنان ره بسته در خلیج
داغ اش به دل نهید تیرش به جان زنید
باید خلیج فارس ایمن شود ز دیوآهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی