display result search
منو

آواز دشتی (هر چه گویم عشق را)

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 2725 دریافت شده
اجرای شهرام ناظری با همراهی گروه خالقی در تاریخ 26‎‏/‎‏2‎‏/‎‏1362‎‏‎‏
هرچه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگر است
لیک عشق بی‌ زبان روشنتر است
چون قلم اندر نوشتن می‌ شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
چون سخن در وصف این حالت رسید
هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی