display result search
منو

آواز افشاری

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 280 دریافت شده
ساز و آواز در فضای موسیقی دستگاهی
شمع بخواهد نشست باز نشین ای غلام
روی تو دیدن به صبح، روز نماید تمام
ما به تو پرداختیم، خانه و هرچ اندر اوست
هر چه پسند شماست، بر همه عالم حرام
هر که در آتش نرفت بی‌خبر از سوز ماست
سوخته داند که چیست پختن سودای خام
مطرب یاران برفت ساقی مستان بخفت
شاهد ما برقرار مجلس ما بردوام

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی