display result search
منو

سرباز (برای گروه کر)

  • 1 قطعه
  • 2':46" مدت زمان
  • 29 دریافت شده
سرباز اثری برای ارکستر سمفونیک و گروه کر است که در این نمونه تنها بخش کر و سازهای کوبه ای آن به اجرا رسیده است. این اثر ساخته حسین دهلوی است.
با غروری آتشین، با سرودی پرطنین
می‌رود سرباز در میدان جنگ
تا نماید عرصه را بر خصم تنگ
فوج سرباز دلیر پا می‌کوبد همچو شیر
پیلتن مردی به پیشاپیش صف
پای کوبان پرچمی دارد به کف
بانگ شیپور نبرد جان دهد در جسم مرد
با قدم های متین و استوار
می رود سرباز سوی کارزار
زین غریو و زین صدای و زین خروش
خون به قلب آدمی آید به جوش
آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی