display result search
منو

دیده بگشا ای برادر

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 1272 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون وطن
دیده بگشا ای برادر تیرگی ها را مپرور
آن که از دامش رهیدی برنهاده دام دیگر
دشمن ات کین آفریده کینه از دین آفریده
او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
کرد و ترک و بلوچ ابی دلاور
ترکمن آذری ای برادر ای عرب ای عجم
شیعه سنی ای به هم روز غم یار و یاور
ای به مهر وطن سینه لبریز
خون بر این خاک ویرانه کم ریز
میهن ات داغ دل دیده بسیار
بار اندوهش از سینه بردار
آذر افشان و شب را سحر کن
خانه ی فتنه زیر و زبر کن
ای برادر ای برادر
دام دشمن را نگستر
فتنه از بیگانه زاید
تار ما از ما گشاید
تا به مهر هم نجوشیم
جام پیروزی ننوشیم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 9:18

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی