display result search
منو

فرزند زمان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 51 دریافت شده
سرود با مضمون سوادآموزی
پرتو افشان در جهان خویشتن    
هر دم از دانش به جان خویشتن    
این سخن از شیر یزدان مرتضاست    
باش فرزند زمان خویشتن    
یعنی از نور خرد چون آفتاب    
جلوه کن در آسمان خویشتن
علم و تقوا چشمه تابندگیست
آفتاب بی زوال زندگیست
دانش آموز ای که خواهی بی خزان
در زمان بوستان خویشتن
ریشه های جهل را برکن ز بن
با قلم از گلستان خویشتن
علم و تقوا پیشه کن کز گفت حق
روشنی بخشی به جان خویشتن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:51

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی