display result search
منو

خرمشهر قهرمان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 59 دریافت شده
سرود با مضمون آزاد سازی خرمشهر
آغوش مجروح خود بگشا      
ای شهر آزاده ی پیروز      
چون حلقه در حلقه باز آمدند      
مردان مرد امروز
مهر شادی سر برکشید
مرغ آزادی پرکشید
تا ابد هنگامه ی محمدی
قصه ات همواره خواندنیست
نام تو بر تارک زمان نشست
صولت اهریمنان شکست
جاودان آزاد راست قامتان
خرمشهر قهرمان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:29

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی