display result search
منو

آتش سبز چمن

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 476 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی کلام همین قطعه
هرچه  می خواهد بگوید هر که می‌خواهد    
هر چه می خواهد بگوید تلخ یا شیرین    
من تو  را می گویم ای باغ بهار آور    
ای نماز آب ها را قبله دیرین    
من تو را می گویم ای بالیدنت از خاک    
باور آنان که بر ماندن بر آشفتند
من تو را می گویم ای باغی که مبعوثان
قصه گل کردنت را بارها گفتند
من دعای نیمه شب های دلم این است
در تو روز پنجه در آویختن با باد
لحظه تا لحظه درختان راست قامت تر
آتش سبز چمن ها شعله ورتر باد
خواهم ای گل کرده ی داغ زمین ای باغ
در پناه دست های باغبان مانی
بانگ برداری که باری ما نمی خشکیم
پشت پاییز و زمستان را بلرزانی


آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:38
  • 5:41

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی