display result search
منو

سرود زندگی

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 124 دریافت شده
ترانه با مضمون زندگی و بی کلام همین قطعه
سحرگاهان که خورشید طلایی    
به گیسوی درختان می زند چنگ  
سرود زندگی خواند برایت    
ز روی شاخه‌ ها مرغ خوش آهنگ
ره صحرا سپاری شادمانه
سلامی گویدت از نو جوانه
دوباره زندگی آغاز گردد
میان کشتزاران با ترانه
توان از سر سازی چشمه ساران
تویی رنگین پر باغ و در و دشت
شود حیران گل در شادی تو
بهاران هر دلی آید به گلگشت
شود دریای پر موج بلاخیز
ز کار و کوششت دشت و صحاری
کشاورزان خدا قوت دهد باز
بکارید بکارید بکارید

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:10
  • 3:11

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی