display result search
منو

پیمان رهبر

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 193 دریافت شده
سرود ارکسترال
ای جهان بشنو ز نو نغمه تکبیر ما
درک معنی بایدت از عروج پیر ما
جلوه می‌بخشد به مهر
سایه ی تصویر ما
عالمی روشن شد از
عشق عالم گیر ما
پیوند جان از پیمان رهبر
الله اکبر الله اکبر
این زمان در نای ما
وجد و شور دیگر است
مستی ما از سرخوشان از طهور دیگر است
جاری از فریاد ما شط نور دیگر است
در مسیر رهبری این ظهور دیگر است
ریشه در دریای خون دارد قیام ما
کاخ بیداد و ستم لرزد ز نام ما
جان دهد در جسم محرومان قیام ما

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:21
  • 4:18

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی