display result search
منو

گل صد برگ

 • 9 قطعه
 • 6':39" مدت زمان
 • 86 دریافت شده
اجرای موسیقی دستگاهی
نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایه بیات ترک (بیات زند)، در سال 1360 به صورت گروه‌نوازی سه‌تار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آواز شهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد.

آواز: شهرام ناظری
سه تار: جلال ذوالفنون
سه تار: رضا قاسمی
سه تار: محمدحسن مهدیان
سه تار: کاوه دلیرآذر
سه تار: امیر هوشنگ اردلان
دف: بیژن کامکار

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:37
  تكنوازی سه تار جلال ذوالفنون
 • 3:56
  اجرای ساز و آواز شاعر : عطار عزم آن دارم كه امشب نیم مست پای كوبان كوزه? دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یك ساعت ببازم هرچه هست تا كی از تزویر باشم ره نمای تا كی از پندار باشم خودپرست پرده? پندار می‌باید درید توبه? زهاد می‌باید شكست وقت آن آمد كه دستی بر زنم چند خواهم بودن آخر پای‌بست
 • 10:02
  اجرای تصنیف با شعری از حافظ ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ كه ما بر دل دیوانه نهادیم چون می‌رود این كشتی سرگشته كه آخر جان در سر آن گوهر یك دانه نهادیم در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را مهر لب او بر در این خانه نهادیم ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم
 • 9:47
  ساز و آواز نوازنده سه تار : جلال ذوالفنون خواننده : شهرام ناظری شاعر : مولوی همزبانی خویشی و پیوندی است یار با نامحرمان چون بندی است ای بسا هندو و ترك همزبان ای بسا دو ترك چون بیگانگان پس زبان محرمی خود دیگرست همدلی از همزبانی بهترست
 • 4:24
  آهنگساز : جلال ذوالفنون خواننده : شهرام ناظری شاعر : مولوی اندك اندك جمع مستان می‌رسند اندك اندك می پرستان می‌رسند دلنوازان نازنازان در ره اند گلعذاران از گلستان می‌رسند اندك اندك زین جهان هست و نیست نیستان رفتند و هستان می‌رسند سر خمش كردم كه آمد خوان غیب نك بتان با آب دستان می‌رسند
 • 3:36
  نوازنده سه تار : جلال ذوالفنون
 • 12:52
  سه تار : جلال ذوالفنون خواننده : شهرام ناظری شاعر : مولوی دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد سر من مست جمالت دل من دام خیالت گهر دیده نثار كف دریای تو دارد ز تو هر هدیه كه بردم به خیال تو سپردم كه خیال شكرینت فر و سیمای تو دارد گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت كه گمان برد كه او هم رخ رعنای تو دارد به دو صد بام برآیم به دو صد دام درآیم چه كنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد خمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون كه جهان ذره به ذره غم غوغای تو دارد
 • 6:58
  آهنگساز : جلال ذوالفنون خواننده : شهرام ناظری شاعر : مولوی شاعر : حافظ دلا نزد كسی بنشین كه او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو كه او گل‌های تر دارد الا یا ایها الساقی ادر كاسا و ناولها كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكل‌ها بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد الا یا ایها الساقی ادر كاسا و ناولها كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكل‌ها به بوی نافه‌ای كاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشكینش چه خون افتاد در دل‌ها شب تاریك و بیم موج و گردابی چنین هایل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل‌ها
 • 6:39
  آهنگساز و نوازنده سه تار : رضا قاسمی خواننده : شهرام ناظری شاعر : مولوی چه دانستم كه این سودا مرا زین سان كند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را كند جیحون چه دانستم كه سیلابی مرا ناگاه برباید چو كشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون زند موجی بر آن كشتی كه تخته تخته بشكافد كه هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد كه چون غرق است در بی‌چون چه دانم‌های بسیار است لیكن من نمی‌دانم كه خوردم از دهان بندی در آن دریا كفی افیون

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی