display result search
منو

مولویه

 • 7 قطعه
 • 15':37" مدت زمان
 • 2211 دریافت شده
مولویه یا شور رومی (The Passion Of Rumi) نام آلبوم موسیقی است در دستگاه نوا با صدای شهرام ناظری که آهنگسازی برخی قسمت‌های آن بر عهده خود او است. تمام اشعار این آلبوم از مولوی است به جز تصنیف شیدا شدم که شاعر آن شهرام ناظری است.
بربط: محمد فیروزی
سه تار: حافظ ناظری
دف: سیاوش ناظری
کمانچه آلتو، کمانچه: شروین مهاجر
تنبک و دمام: پژهام اخواص

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 6:20
  زین دوهزاران من و ما ای عجبا من چه منم گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم چون كه من از دسته شدم در ره من شیشه منه ور بنهی پا بنهم هرچه بیابم شكنم
 • 10:35
  پیدا شدم پیدا شدم پیدای ناپیدا شدم شیدا شیدا شیدا شدم شیدا شدم شیدا شدم من او بدم من او شدم با او بدم بی او شدم در عشق او چون او شدم زین رو چنین بی سو شدم در عشق او چون او شدم
 • 6:07
  سه تار: حافظ ناظری
 • 5:12
  از آن باده ندانم چون فنایم از آن بیجا نمیدانم كجایم به جایی در نگنجیدم در عالم بجز آن یار بیجا را نشایم از آن باده ندانم چون فنایم از آن بیجا نمیدانم كجایم
 • 3:17
  از آن باده ندانم چون فنایم از آن بیجا نمیدانم كجایم به جایی در نگنجیدم در عالم بجز آن یار بیجا را نشایم از آن باده ندانم چون فنایم از آن بیجا نمیدانم كجایم
 • 4:41
  زمانی قعر دریایی در افتم دمی دیگر چو خورشیدی درآیم
 • 15:37
  مرا گویی كه چرایی؟ من چه دانم! چنین مجنون چرایی؟ من چه دانم! مرا گویی بدین زاری كه هستی، به عشقم به عشقم چون برآیی؟ من چه دانم! منم در موج دریاهای عشقت ،موج دریاهای عشقت مراگویی كجایی؟ من چه دانم! من چه دانم! من چه دانم! من چه دانم! مرا گویی به قربانگاه جان ها، نمی ترسی؟ نمی ترسی كه آیی؟ من چه دانم! شبی بربود ناگه شمس تبریز زمن یك دانه جانی ، من چه دانم!

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی