display result search
منو

بهار گل افشان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 100 دریافت شده
ترانه ی پاپ در وصف بهار و نوروز
بهارا شور شیرینم برانگیز
شرار عشق دیرینم برانگیز
سر و رویی به سرو و یاسمن بخش
نوایی نو به مرغان چمن بخش
برآر از آستین، دست گل افشان
گلی بر دامن این سبزه بنشان
نسیم صبحگاهی نرم برخیز
گل از خواب زمستانی برانگیز
بهارا زنده مانی زندگی بخش
به فروردین ما، فرخندگی بخش
گهی چون جویبارم نغمه آموز
گهی چون آذرخشم رخ برافروز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی