display result search
منو

بانگ برائت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 69 دریافت شده
تصنیف با اجرای گروه کر یزد سال 1367
ای شهید مکه و منا
ای به راه دین شده فدا
گر به خون خود دمیده‌ ای
تا به قرب حق رسیده‌ ای
ای به حق گشته مهمان
خوش رسیدی به جانان
کعبه از مرگ سرخت دمادم
خون چکاند به دامان زمزم
بانگ تو ز شرر در دل شب
شد خروشان ز تو خلق عالم
قامت سرخ فریاد خم شد از تیغ بیداد
ای ز جور خزان گشته پرپر
در دل خانه ی امن داور
در وطن رهرو راه زینب
در سفر پیرو راه هاجر
قامت سرخ فریاد خم شد از تیغ بیداد
هر کجا قد علم کرده
شد ز فریاد سرخ تو ظاهر
از ستمدیدگان تا قیامت
می رسد نغمه های برائت
جملگی ره به خون برگشایند
بهر دیدار حق جان فشانندآهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی