display result search
منو

چشمهای ایران

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 233 دریافت شده
قطعه ی ارکسترال درباره ایران (باهمراهی گروه کر) و موسیقی بی کلام این اثر
وای ایران من
خلیج و خزر خلیج و خزر
چشم‌های همیشه باز تواند
هر دو در اوج سبز بیداری
پاسدار حریم راز تواند
خلیج و خزر خلیج و خزر
چشمهایت همیشه روشن باد
کوری از آنِ چشم دشمن باد
آگهی ای زمین خوب که ما
عاشق هر بلند و پست تواییم
حلقه بستیم اگر به گرد خلیج
خیل مژگان چشم مست تواییم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی