display result search
منو

جلوه ایمان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 933 دریافت شده
قطعه ارکسترال درباره شهید مدرس
مدرس تو ای جلوه عشق و ایمان
که بر ما گشودی در فهم قرآن
فرازم به با عزم تو رایت حق
فروزم به رای تو مرز ایمان
تو جاوید از آنی که جام شهادت
گرفتی به سودای دیدار جانان
لب روزه دار تو اینجاست روزی
نشستی به افطار بر خوان رحمان
از آن شوکران ستم را چشیدی
که شور عدالت تو را بود در جان
سپردی به سر راه حق و یقین را
که مرز یقین را تو بودی نگهبان
تو پیوند اهریمنان را گسستی
که با حکم یزدان تو را بود پیمان
مدرس سر از خاک بردار و بنگر
که کاخ ستم گشت ویران ز بنیان
ز جا برخیز و بنگر که دین و سیاست
به وحدت گرایید در ملک ایران
سحر آمد و شام باطل سرآمد
به ایران چو خورشید حق شد فروزان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی