display result search
منو

نشید بهمن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 55 دریافت شده
سرود به مناسبت دهه فجر
غریو سحر می‌دهد این نوید     
به فرخندگی عید بهمن رسید     
سپاه شب تیره در هم شکست     
ز خاور چو خورشید تابان دمید    
پرنده ز دام برآمد به کام      
نشست از بر شاخه ی سرو و بید      
به شوق بهار ز شادی هزار      
به شکر رهایی سرود این نشید
که گل بردمید ز خون شهید
در این چمن ز لطف خدا آزادی آمده
که در وطن کنون باغبان با شادی آمده
به صد زبان ز بلبل شنو این زیبا سرگذشت
زند صفیر که طی شد خزان دور غم درگذشت
هموطن صبح بهمن دمید گل ز گلزار میهن دمید
خرم آن باغبان کز دمش لاله از دشت و دامن دمید
بقای تو باد ای مهین باغبان که پرورده ای لاله و ارغوان
چمن از تو دشت از تو رونق گرفت دلت شادمان باد و جان شادمان
به دشت و دمن به جای زغن کنون نغمه پرور هزار آمده
به یاد شهید بخوان این نشید که نخل شهادت به بار آمده

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:08

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی