display result search
منو

مقام صبر

 • 12 قطعه
 • 3':32" مدت زمان
 • 25 دریافت شده
مقام صبر آلبومی است به آهنگسازی پرویز مشکاتیان با صدای علیرضا افتخاری که با گروه عارف اجرا شده است.
سنتور: پرویز مشکاتیان
قیچک: حسین فرهادپور
نی: عبدالنقی افشارنیا
تار: بهرام ساعد
تار: کیوان ساکت
کمانچه: درویش رضا منظمی
کمانچه: کوروش بابائی
بربط: محمد دلنوازی
سنتورباس: محمد آذری
دف: مسعود حبیبی
تنبک: محمود فرهمند

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 8:37
  هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه‏ ها داریم از دیوانگى با یكدگر افسانه‏ ها از مى زده سر جوشها، از پند بسته گوشها پیوسته با بى‏هوشها، خو كرده با دیوانه‏ ها سنگ ملامت خورده‏ ها از كودكان آزرده‏ ها دل زنده‏ ها تن مرده‏ ها فرزانه‏ ها دیوانه‏ ها مست از مىِ میناىِ دل بنهاده سر در پاى دل آورده از دریاى دل بیرون بسى دُردانه‏ ها از سینه بُرده كینه‏ ها، آیینه كرده سینه‏ ها دیده در آن آیینه‏ ها، عكس رخ جانانه‏ ها گاهى ستاده چون كدو، از مى لبالب تا گلو، گاهى فتاده چون سبو، لب بر لبِ پیمانه‏ ها میرزا حبیب خراسانى
 • 2:25
  دیدم صنمی سرو قدی روی چو ماهی بشینم سر راهی به امید نگاهی افكنده به رخسار چو مه زلف سیاهی الهی تو گواهی خدایا تو پناهی بی او من و این كنج غم و آتش آهی الهی تو گواهی خدایا تو پناهی عارف قزوینی
 • 9:47
  ترسم كه اشك در غم ما پرده‌در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیك به خون جگر شود خواهم شدن به میكده گریان و دادخواه كز دست غم خلاص من آن جا مگر شود از هر كرانه تیر دعا كرده‌ام روان باشد كز آن میانه یكی كارگر شود در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یا رب مباد آن كه گدا معتبر شود بس نكته غیر حسن بباید كه تا كسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست دم دركش ار نه باد صبا را خبر شود حافظ
 • 2:03
 • 5:58
 • 7:31
  اي عشق به درد تو سري مي ‌بايد صيد تو ز من قوي‌تري مي بايد من مرغ به يك شعله كبابم بگذار كين آتش را سمندري مي ‌بايد چون دايره ما ز پوست پوشان توايم در دايره? حلقه بگوشان توايم گر بنوازي زجان خروشان توايم ور ننوازي هم از خموشان توايم ابوسعيد ابوالخير
 • 2:55
  گفتي كه به وقت مجلس افروختني آيا كه چه نكتهاست بردوختني اي بي‌خبر از سوخته و سوختني عشق آمدني بود نه آموختني ابوسعيد ابوالخير
 • 3:44
  اي عشق در آتش تو فرياد خوش است هر كس كه در آتش تو افتاد خوش است بيداد خوش است از تو وز هستي ما خاكستركي سپرده بر باد خوش است! فريدون مشيري
 • 5:58
 • 3:50
  گر در يمني چو با مني پيش مني گر پيش مني چو بي مني در يمني من با تو چنانم اي نگار يمني خود در غلطم كه من توام يا تو مني من با تو چنانم اي نگار يمني خود در غلطم كه من توام يا تو مني ابوسعيد ابوالخير
 • 5:14
  يك خانه پر ز مستان مستان نو رسيدند جان‌هاي جمله مستان دل‌هاي دل پرستان اگه قفس شكستند چون مرغ برپريدند من دي ز ره رسيدم قومي چنين بديدم من خويش را كشيدم ايشان مرا كشيدند مستان سبو شكستند بر خنب‌ها نشستند يا رب چه باده خوردند يا رب چه مل چشيدند مولوي
 • 3:32
  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد من و ساقي به هم تازيم و بنيادش براندازيم بهشت عدن اگر خواهي بيا با ما به ميخانه كه از پاي خمت روزي به حوض كوثر اندازيم حافظ

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی