display result search
منو

جنگ جنگ تا پیروزی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 97 دریافت شده
سرود ارکسترال با مضمون دفاع از وطن
خیز ای دلاور یک بار دیگر    
روی آور به رزم و میدان چون شیران      
آتش برافکن بر جان دشمن    
ویران کن بنای ظالم از بنیان    
تا خصم کافر هذیان نگوید    
سیلی زن به روی جمله خودکامان    
سر کن شعار دیرین خود را
تا دشمن ز صلح و سازش بندد زبان
جنگ جنگ جنگ جنگ تا پیروزی
ای یار میهن هم سنگر من
ای رزمت حماسه ی عشق و ایمان
چون برف و تندر سنگر به سنگر
اخگرها فشان بر جان دژخیمان
ما مرد جنگیم رویینه چنگیم
سوی ما بود امید محرومان
تا محو دشمن تا مجد میهن
این باشد شعار مردان در این جهان
جنگ جنگ جنگ جنگ تا پیروزی
ای سردار قادسی کی به آرزوی خود می رسی
آمد پیک مرگ تو این صدای گام او بشنو
اینک خشم ما نگر ای تو خصم و دین و قرآن
بحر حق برکند کنون ظلم تو را بنیان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:57

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی