display result search
منو

که باور می کند

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 156 دریافت شده
سرود ارکسترال در فضای موسیقی دستگاهی و بی کلام همین قطعه در سوگ امام خمینی (ره)
که باور می‌کند در باغ ما داغ صنوبر را
که باور می‌کند افتادن سرو تناور را
که باور می‌کند آسایش موج خروشان را
که باور می‌کند آرامش توفان و تندر را
درین شب ها که دیو از باختر صد آتش افروزد
که باور می کند خاموشی خورشید خاور را
که باور می کند که باور می کند که باور می کند
کجا رود روان در بستر خود خفته می ماند
کجا کوه گران در خاک پنهان می کند سر را
کجا شیر ژیانی درکنام آرام می گیرد
که دیده در نیام ارامش شمشیر حیدر را
عقاب آسمان پرواز اقلیم سرافرازی
کجا بر خاک درد آلود غم می گسترد پر را
چراغ بامداد افروز آفاق سحرخیزی
کجا وا می گذارد شام شوم اختر را
کنون که از ابر لطفش نم نم باران نمی بارد
که بر ما می فشاند هر زمان دامان گوهر را
پس از آن باغبان پیر در باغ و بهار ما
که می رویاند از دل های ما گل های باور را
وطن بر شاخسار سدره گر دارد امام ما
خدا از ما نگیرد سایه ی طوبای رهبر را
تسلی دل ما در غروب آفتاب او
طلوع آفتابی دیگر آمد روز دیگر را

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 8:16
  • 8:34

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی