display result search
منو

آینه سحر

 • 10 قطعه
 • 3':14" مدت زمان
 • 2712 دریافت شده
مجموعه ای از تصانیف اجرا شده با صدای جمال الدین منبری به همراه قطعات ضربی

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:03
  آهنگساز: محمد حقگو آواز: جمال الدین منبری بازم به سر زد امشب ای گل هوای رویت پایی نمی دهد تا پر وا كنم به سویت ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویت از حسرتم بموید چنگ شكسته ی دل چون باد نو بهاری چنگی زند به مویت تا كی چو شمع گریم ای درین شب تار چون صبح نوشخندی تا جان دهم به بویت از پا فتادگان را دستی بگیر آخر تا كی به سر بگردم در راه جست و جویت ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویت امیر هوشنگ ابتهاج
 • 4:51
  آهنگساز و خواننده: جمال الدین منبری چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی من خاكم و من گردم من اشكم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی خواهم كه ترا در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی ای شاهد افلاكی در مستی و در پاكی من چشم ترا مانم تو اشك مرا مانی در سینه سوزانم مستوری و مهجوری در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی از آتش سودایت دارم من و دارد دل داغی كه نمی بینی دردی كه نمی دانی رهی معیری
 • 4:32
  آهنگساز: مرتضی نی داوود تنظیم: بهرنگ شگرفكار خواننده: جمال الدین منبری مرغ سحر ناله سر كن داغ مرا تازه‌تر كن زآه شرربار این قفس را برشكن و زیر و زبر كن بلبل پربسته! ز كنج قفس درآ نغمه? آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصه? این خاك توده را پر شرر كن ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده بر باد ای خدا! ای فلك! ای طبیعت! شام تاریك ما را سحر كن نوبهار است، گل به بار است ابر چشمم ژاله‌بار است این قفس چون دلم تنگ و تار است شعله فكن در قفس، ای آه آتشین! دست طبیعت! گل عمر مرا مچین جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این بیشتر كن مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر كن ملك‌الشعرای بهار
 • 6:10
  آهنگساز: امین الله رشیدی تنظیم: امیر ملوك پور خواننده: جمال الدین منبری روی امواج دریا رقص مرغان صحرا چون نقش آرزوها یا رویای جوانی در دیده باشد زیبا قلب عاشق همچون دریایی دریا، دریای طوفان زایی هر دم نالان موجی انگیزد سیلی از خون بر ساحل ریزد آه یارا چون دریا دریا دارم بس غوغا غوغا گه بی تاب گه آرام در آتش دارم مأوا عكس مهتاب بر امواج دریا شب ها دارد منظری بس زیبا از شادی پر گیرد مرغ دل من دریا دریا گل گردد در دامان مست و شیدا بر امواج غلتات گلریزد هر دم طرف ساحل من رخ طرب انگیز او دو چشم دریا خیز او كنون كند جلوه ها در محفل من ای از جامی جامی شیرین كن كامی كامی در عشق و شیدایست گر جویی نامی نامی آه موجی هستیم پر هیجان بر روی دریای زمان گامی بسپرم شاید ره برم از دام توفان بر ساحل كانجا باشد دل از درد و رنج دنیا به امان یارا چون دریا دریا دارم بس غوغا غوغا گه بی تاب گه آرام در آتش دارم مأوا دریا دریا امین الله رشیدی
 • 4:09
  آهنگساز: جمال الدین منبری
 • 6:20
  آهنگساز: محمد آذری آواز: جمال الدین منبری مژده بده! مژده بده! یار پسندید مرا سایه‌ی او گشتم و او، بُرد به خورشید مرا جان دل و دیده منم، گریه‌ی خندیده منم یارِ پسندیده منم، یار پسندید مرا پرتو دیدار خوشش، تافته در دیده‌ی من آینه در آینه شد: دیدمش و دید مرا آینه در آینه شد: دیدمش و دید مرا آینه خورشید شود، پیش رخ روشن او چون سر زلفش نكشم، سر ز هوای رخ او باش كه صد صبح دمد، زین شب امید مرا امیر هوشنگ ابتهاج
 • 6:28
  آهنگساز: امین الله رشیدی آواز و تنظیم: جمال الدین منبری كیستم من؟ رازِ من چیست؟ برقِ عشقی از هستی برقِ عشقی از هستی داستانی از جوانی قصّه ای زان سرمستی سُخنی بَر لب، مانده طَرَبی از دل، رانده گاه چون جامِ می، در گردشم گاه، چون پروانه در آتشم گه می گریم گه نالم چون ابر و چون دریا بركوه و صحرا گوهر افشانم، بی پروا گاه به كنارِ گُل چون خاری به بهاران درگلزاری زِ جوانی ها رویایی زِ دل طوفانها آوایی زِشرابِ هستی جامی زِ امید و حرمان نامی به كنارِ زُهره چنگی زِ نوای دل ها آهنگی سُخنی بر لب مانده طَرَبی از دل رانده نغمه ای ناگفته خاطری آشفته آرزویی دردل بنهفته مهرداد اوستا
 • 4:21
  آهنگساز: مهرداد دلنوازی آواز: جمال الدین منبری ستاره گم شد و خورشید سر زد پرستویی به بام خانه پر زد در آن صبحم صفای آرزویی شب اندیشه را رنگ سحر زد پرستو باشیم و از دام این خاك گشایم پر به سوی بام افلاك ز چشم انداز بی پایان گردون در آویزم به دنیایی طربنك پرستو باشم و از بام هستی بخوانم نغمه های شوق و مستی سرودی سر كنم با خاطری شاد سرود عشق و آزادی پرستی فریدون مشیری
 • 6:16
  آهنگساز و خواننده:جمال الدین منبری تنظیم: مهرداد دلنوازی به سر زد یا به دل زد یا به پا زد ندانم تیشه عشقش كجا زد در اول سعی بیجا كرد فرهاد همین یك تیشه ی آخر بجا زد هر چند كه در كوی تو مسكین و فقیریم رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم خاریم و طربناك تر از باد بهاریم خاكیم و دلاویز تر از بوی عبیریم از نعره مستانه ما چرخ پر آواست جوشنده چو بحریم و خروشنده چو شیریم بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند آیینه صبحیم و غباری نپذیریم ما چشمه نوریم بتابیم و بخندیم ما زنده عشقیم نمردیم و نمیریم هم صحبت ما باش كه چون اشك سحرگاه روشندل و صاحب اثر و پاك ضمیریم از شوق تو بی تاب تر از باد صباییم بی روی تو خاموش تر از مرغ اسیریم رهی معیری
 • 3:14
  آهنگساز: جمال الدین منبری

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی