display result search
منو

دست دهقان

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 127 دریافت شده
سرود در وصف مقام کشاورز و کشاورزی و بی کلام همین قطعه
صبح آمد ای برزگر شادان بر صحرا گذر
بذرافشان بذر امید وز خدا طلب ثمر
آن کو بذرافشان کند با ایزد پیمان کند
حاصل گیرد از زمین با دو دست بهره ور
ز مصطفی شنو که دست دهقان مصون بود ز آتش جهی
ز دانه ای که در زمین فشاند ثمر برد ز جنت
روا بود نهال عشق به باغ سینه بنشانی
از آن زمان به پای آن زلال جان بیفشانی
خوش آن که او ز کشت خود نمی برد پشیمانی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:03
  • 3:04

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی