display result search
منو

بیست و دوم بهمن

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 76 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی به مناسبت پیروزی انقلاب و بی کلام همین قطعه
شکوفا گشت در گلزار میهن
گل امید ما در ماه بهمن
دم گرمش نومید خرمی داد
مسیح آسا به دشت و باغ و گلشن
فروغ ایزدی مهر جهان تاب
جهان تیره ی ما کرد روشن
برآمد دلگشا آوای تکبیر
به بام شهر از هر کوی و برزن
سپیده از دل شب نور افشاند
که صبح آرزو سرزد ز روزن
شهاب خشم امت نیزه افکند
به جان دیو با فرمان ظلمت
زمین رنگین شد از خون شهیدان
به پهنای زمان گسترد دامن
صلای مردمی سرداد رهبر
کزو بگریخت در بیغوله رهزن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:06
  • 2:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی