display result search
منو

افغانی رزمنده

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 152 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی
برخیز ای افغانی رزمنده برخیز    
بستیز با اهریمن خونخواره بستیز
افغانی آزاده آمد گاه پیکار
پیکار کن با دشمن شوم سیه کار
فریاد زن بر اهرمن با بانگ تکبیر
تا خون شود پیروز بر برنده شمشیر
باید به راه حق گذشتن از سر جان
باید نهادن جان و سر در راه قرآن
باید خریدن به جان زخم بلا را
باید گشودن راه قدس و کربلا را
ما را بود روح خدا پیوسته رهبر
هم دین من با من بگو الله اکبر

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:43
  • 2:43

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی