display result search
منو

افغانی رزمنده

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 98 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی
برخیز ای افغانی رزمنده برخیز    
بستیز با اهریمن خونخواره بستیز
افغانی آزاده آمد گاه پیکار
پیکار کن با دشمن شوم سیه کار
فریاد زن بر اهرمن با بانگ تکبیر
تا خون شود پیروز بر برنده شمشیر
باید به راه حق گذشتن از سر جان
باید نهادن جان و سر در راه قرآن
باید خریدن به جان زخم بلا را
باید گشودن راه قدس و کربلا را
ما را بود روح خدا پیوسته رهبر
هم دین من با من بگو الله اکبر

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:43
  • 2:43

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی