display result search
منو

صید دل

  • 1 قطعه
  • 4':59" مدت زمان
  • 190 دریافت شده
ترانه پاپ
دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌ گیرد
ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌ گیرد

خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌ گیرد

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین
که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌ گیرد

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او برگیر
برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌ گیرد

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس مرغان وحشی را از این خوش تر نمی‌ گیرد

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است
چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌ گیرد

میان گریه می خندم که چون شمعم در این مجلس
زبان آتشینم هست ولیکن درنمی‌ گیرد

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی
که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌ گیرد

از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش
که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌ گیرد

خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت
دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم
که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌ گیرد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:59

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی