display result search
منو

می تراود مهتاب

 • 4 قطعه
 • 6':28" مدت زمان
 • 338 دریافت شده
اثری با آهنگسازی کیوان ساکت

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 10:02
  دل ز دستم رفت و جان هم، بی دل و جان چون كنم سر عشقم آشكارا گشت پنهان چون كنم هركسم گوید كه درمانی كن آخر درد را چون به دردم دایما مشغول درمان چون كنم در بن هر موی صد بت بیش می‌بینم عیان در میان این همه بت عزم ایمان چون كنم مولوی گر چنین جلوه كند مغبچه باده فروش خاكروب در میخانه كنم مژگان را حافظ نه ز ایمانم نشانی نه ز كفرم رونقی در میان این و آن درمانده حیران چون كنم چون نیامد از وجودم هیچ جمعیت پدید بیش ازین عطار را از خود پریشان چون كنم عطار
 • 5:00
  بیا تا عاشقی از سر بگیریم جهان خاك را در زر بگیریم بیا تا نوبهار عشق باشیم نسیم از مشك و از عنبر بگیریم زمین و كوه و دشت و باغ و جان را همه در حله اخضر بگیریم ز دل ره برده‌اند ایشان به دلبر ز دل ما هم ره دلبر بگیریم بیا تا قدر یك دیگر بدانیم كه تا ناگه ز یك دیگر نمانیم غرض‌ها تیره دارد دوستی را غرض‌ها را چرا از دل نرانیم چو بر گورم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده كاكنون همانیم مولوی
 • 4:20
  من و انكار شراب این چه حكایت باشد غالبا این قدرم عقل و كفایت باشد زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز تا تو را خود ز میان با كه عنایت باشد من كه شب‌ها ره تقوا زده‌ام با دف و چنگ این زمان سر به ره آرم چه حكایت باشد تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد حافظ
 • 6:28
  می تراود مهتاب می درخشد شبتاب نیست یك دم شكند خواب به چشم كس و لیك غم این خفته ی چند خواب در چشم ترم می شكند نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من كز مبارك دم او آورم این قوم به جان باخته را بلكه خبر نیما یوشیج

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی