display result search
منو

اگزوزها و کلاغ ها

 • 2 قطعه
 • 4':42" مدت زمان
 • 1 دریافت شده
ترانه های پاپ

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:19
  یاد تو رایحه قدیمی، ساده و صمیمی چون عطر درختی كهنسال كه در جوار بقعه ای متروك و دور ایستاده به ایثار سایه سار غربت و تنهایی و درد برگشار بی شمار خاطرات سبز و زرد زخم های ماندگار دستهای رهگذر روزهای آتشین شبه های سرد برگ برگ از ترانه و پرنده و آب و آفتاب سرشار تكیده اما استوار یاد تو روایت های ساده قدیمی بی پرده و صمیمی قصه ی گنج های نابرده رنج قصه های رنج های بسیار و خواب های بیداری یك گنج قصه هایت امتداد زندگی است همچنان و همیشگی است گرم و گیرا، ماندگار یاد تو زنده تر از بوی خوش آویشن وحشی در هیاهوی كندو و هوایت دشت دشت باغ در باغ رنگین و شیرین شیرین تر از بانوی كندو ای شكوه زندگی ها ای هرآنچه خوب و زیباست راوی عاطفه ی شرق ای هرآنچه زنده در ماست یاد تو تاریخ ما مادر بزرگ
 • 4:42
  در گیر و دار زندگی، تو در تو، از پی هم دیوار به دیوار ، كوچه به كوچه، در به در خانه های بسیار پیش رو دارم به تمنای شكفتن، در غبار سینه سوز سرب و آهن در گریز از آنچه من نیست با سرودی كه رهایی است پرواز رویا پیشه دارم دیدار خویش اندیشه دارم كجاست آن خانه ی دوست كجاست؟ كجاست؟ كجاست؟ خانه ی دوست در بیگدار زندگی، تو در تو، از پی هم دیار به دیار، چشمه به چشمه، خشك و تر واحه های بسیار پیش رو دارم در این گم در گمِ گنگ در این گم گشتگی ها اگر خار است، اگر چاه نبُرم پای از این راه چه بیم از تیغزاران، چه باك از نابه كاران كجاست خانه ی دوست؟

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی