display result search
منو

امید آفرینان بسیج

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 334 دریافت شده
سرود در وصف بسیجیان در فضای موسیقی دستگاهی با همراهی گروه کر
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان    
تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان    
فاتحان قله سعادت ای بسیجیان    
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست   
رزم پر شکوهت فخر کشور ماست
ای بسیجیان که حافظ شریعتید
سرنهاده در خط امام امتید
کوه عزم و همتید غمگسار ملتید بر شما درود از ما
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست   
رزم پر شکوهت فخر کشور ماست
ای سپاه قرآن خیل سرفرازان
آفرین شما را ای حماسه سازان
ای امید آفرین همت بلندتان
دشمن خیره سر بسته کمندتان
دل در سینه ها نپد به یادتان
بادا با ظفر قرین جهادتان
عالمی در شگفت از حمیت شماست
در جهان بی کران قدرت شماست
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست   
رزم پر شکوهت فخر کشور ماست
نخل زندگیتان پر جوانه بادا
این حماسه سازی جاودانه بادا

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:43

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی