display result search
منو

شکوه انقلاب

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 202 دریافت شده
ترانه با گویش خراسانی در وصف انقلاب
از بلندی ها نگاهت می کنم ایران من
در دل صحرا صدایت می زنم ایران من
در صدای موج ها در پهنه ی دریای عشق
بی نظطیر و باشکوهی میهنم ایران من
جان من ایران من ایمان من ایران من
کشور من، خانه ی اجداد و فرزندان من
سرزمین من پر از عطر بهشت و لاله زار
نقش و نگار، نقش و نگار
در دل بهمن برایش می رسد روح بهار روح بهار
مژده ی فجر آمد و نور بصیرت در بصر نور بصر
داده هربذرش چهل باغ و چهل باره ثمر در و گهر
پرچم ایران چراغان شد چنان قرص قمر، در و گهر
مسلمانان زمان اتحاد است و هنگام جهاد است
و نقشه ی دشمنان نقش بر آب است
بهار انقلاب است
بهار است بهار است بهار انقلاب است
زمین ارثیه ی مستضعفان است خدا یاری رسان است
وطن با عشق و ایمان در امان است همیشه قهرمان است
بهار است بهار است بهار انقلاب است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی