display result search
منو

راز پایندگی

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 127 دریافت شده
سرود ارکسترال با مضمون وطن و سازندگی و بی کلام همین قطعه
ای جوان ای جوان ای سرافراز    
روز و شب در طلب بر فراز  
گر وطن از ستم ویرانه شد    
غم مخور خانه را از نو بساز    
چو شد رها این خانه ز سلطه بیگانه
به سعی خود کن آباد دوباره این کاشانه
به جت تو این سامان شود ز نو آبادان
که سعی تو ازاده ثمر شود در دوران
بکوشید ای جوانان در طریق سازندگی
که باشد کار و کوشش رمز و راز پایندگی
به سختی دست همت چاره ساز مردان بود
جهان آباد و خرم از تلاش انسان بود
رمز بقا در کار است این بود راز کیهان
جز کار تو چیزی نیست بهره تو ای انسان
آزادگان تدبیری تا شود خرم ایران
یار شما در این ره بی گمان بود یزدان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:04
  • 3:04

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی