display result search
منو

بدری دیگر

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 119 دریافت شده
سرود در نکوداشت مقام ارتش و بی کلام همین قطعه
ای به ورطه خطر نهاده جان به کف    
ای تو جلوه وفا تو مظهر شرف    
ای دلیر ارتشی مدافع وطن    
ای ربوده خواب خوش ز اهرمن    
آتش سلاح تو ز سنگر خطر    
افکند به خرمن مهاجمان شرر
از تو دام فتنه ها ز هم گسسته شد
از تو دام دشمنان گسسته شد
ای هژبر بیشه ظفر از تو لرزان پشت دشمنان
باغ ایمان از تو پرثمر نام ایران از تو جاودان
کفر و باطل در مصاف حق بار دیگر کرده رخ عیان
همچو همزه شیر صف شکن خیز و برکش تیغ جان ستان
شد ز رزم تو شیر و ژن نگون لوای دشمن
ز تو رها شد میهن ز اهرمن باز چو همزه ای نام آور
کنون به امر رهبر به دشمن بد گوهر شرر فکن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:05
  • 3:05

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی