display result search
منو

گفتگو

 • 10 قطعه
 • 3':30" مدت زمان
 • 11 دریافت شده
این آلبوم، مجموعه تکنوازی و نیز دونوازی هایی برای سنتور و سازهای مختلف است.
آهنگساز : فرامرز پایور
نوازنده سنتور : فرامرز پایور
نوازنده تار : هوشنگ ظریف
نوازنده سنتور : نادر سینکی
نوازنده فلوت : مجید سینکی
نوازنده سنتور : پیمان آذرمینا
نوازنده کمانچه : سعید فرج پوری
نوازنده سنتور : سعید ثابت

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 2:44
  دونوازی برای سنتور و تار نوازنده سنتور : فرامرز پایور نوازنده تار : هوشنگ ظریف
 • 3:55
  تار هوشنگ ظریف
 • 7:18
  دونوازی برای سنتور و تار نوازنده سنتور : فرامرز پایور نوازنده تار : هوشنگ ظریف
 • 3:34
  تكنوازی تار هوشنگ ظریف
 • 3:00
  دونوازی برای سنتور و تار نوازنده سنتور : فرامرز پایور نوازنده تار : هوشنگ ظریف
 • 4:03
  دونوازی برای سنتور و تار نوازنده سنتور : فرامرز پایور نوازنده تار : هوشنگ ظریف
 • 6:56
  دونوازی برای سنتور و فلوت نوازنده سنتور : نادر سینكی نوازنده فلوت : مجید سینكی
 • 7:07
  دونوازی برای سنتور و كمانچه نوازنده كمانچه : سعید فرج پوری نوازنده سنتور : پیمان آذرمینا
 • 7:56
  دونوازی برای سنتور نوازندگان : پیمان آذرمینا و سعید ثابت
 • 3:30
  تكنوازی سنتور سعید ثابت

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی