display result search
منو

وحدت

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 75 دریافت شده
سرود ارکسترال در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون وحدت
همدمی در جهان آیین ماست    
مردمی شیوه دیرین ماست    
همدلی جلوه‌ای از دین ما     
به فر یزدان ز مرز ایران    
ندای وحدت می‌رسد به گوش
از این اخوت به خلق عالم
نوید رحمت می دهد سروش
نشان ایران وحدت بود
پیام قرآن وحدت بود
صبح الفت برآمد
اکنون سرآمد دور جدایی ها
همچو بلبل به گلشن
شوری درافکن با همنوایی ها
با برادران بگو نخل باغ آرزو پرثمر گردید
کام جان همدمان زین نوای دلستان پر شکر گردید
شد برون ز سینه ها عقده ها و کینه ها
روز همدمی آمد روز رأفت و صفا
دور رحمت و وفا عهد خرمی آمد


آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:32
  • 3:33

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی