display result search
منو

کارگر سرافراز

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 97 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون خودکفایی و در وصف مقام کارگر
ای نخل پرثمر بازوان تو نازم به بازوی پرتوان
از تو آسان مشکل ها از تو زاید حاصل ها با تلاش جاویدان تو
پشت میهن گرم از تو کوه آهن گرم از تو آفرین از ما به جان تو
برخیز ای کارگر با کار پر ثمر از نو بنا کن وطن را
می کوش ای سرفراز ای دستت پاره ساز
کن خودکفا میهن را کن خودکفا میهن را
همت از ایزد جو ای پر هنر وقت کار و کوش است این زمان دگر
از پیام رهبر توشه ای بگیر تا وطن فرازد بر زمانه سعی
باید برادر سعی فزون تر زیر لوای الله اکبر

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:53

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی