display result search
منو

فتح خرمشهر

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 88 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون آزاد سازی خرمشهر
بشنو بشنو ای هموطن سلام یاران را
گوید با تو باد صبا پیام یاران را
آید ز خاک خوزستان بوی بهار پیروزی
اینک به جان توان بخشد عطر نسیم نوروزی
از ایمان پاسداران از ایثار سربازان
تابد نور پیروزی از خورشید خوزستان
ای خوزستان ای سرزمین پاکان
ای خرمشهر ای زادگاه دلیران
آزادت کنیم قسم به خون شهیدان


آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:19

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی