display result search
منو

دشمن شکن

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 135 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی و با کلام همین قطعه با مضمون دفاع از میهن
اگر ای دشمن آتش‌ها هر سو روشن کنی   
همه دنیا را با ایران گر تو دشمن کنی    
شود اینجا گور سرد آرزوهایت    
اگر ای خونخوار سیلابی از خون بر پا شود    
اگر ایران از خون پاک ما دریا شود    
ندهم من لحظه ای درخاک خود جایت
تو توان مردم ما را می دانی
چه کنی کاری که باز آرد پشیمانی
ای هم دل ای هم آیین هرگز تو از پا منشین
پیروزی در میدان باشد شیرین
با دشمن با اهریمن راهی کو جز جنگیدن
با ایمان دشمن را در هم بشکن
تو اگر دل برکنی از همه غیر از خدا
شود عالم رام تو کام تو گردد روا
همه گیتی را رها کن سحری دل با خدا کن
که صفا و صدق باطن رو به عرش کبریا کن
بر سپاه دشمن افکن با خلوص دل دعا کن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:26
  • 5:26

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی