display result search
منو

شهیدان بهشتی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 221 دریافت شده
تصنیف بیات اصفهان ساخته احمدعلی راغب درسوگ شهدای حزب جمهوری
آن زمان که از غیرت بت‌ شکن
شد نگون بت دیگری در وطن
طرح فتنه ی تازه‌ ای درفکند
در مصاف حزب خدا اهرمن
ز آتش خیانتی شراره زد به سامان ما
ز خشم و کین جراحتی دوباره زد به یاران ما
تا به پور آذر شکست ساغرت
بت تراشد و بت پرست آورد
شعله زد به کانون ایمان مگر
مسند سلیمان به دست آورد
ز آتش خیانتی شراره زد به سامان ما
ز خشم و کین جراحتی دوباره زد به یاران ما
چو پنجه زد خصم خونخوار ما
به خون هفتاد و یار ما
شکوه ایمان فزونی گرفت ز پرتو عشق و ایثار ما
برآمد از هر کران وطن خروش یاران بیدار ما
سپاه شیطان به میدان گریخت
چو ناتوان شد به پیکار ما
بریده باد دو دست آن که این بهشتی گلبنان برید
به حزب جمهوری شرر فکند
به روی قرآن تیغ کین کشید
بریده نای آن کسی که از قفا به رهروان
خدنگ کافرانه زد
شکسته پای آنکه او به محفل بهشتیان
به دشمنی زبانه زد
دریغ از آن سخنوران بهاوران
دریغ از آن مجاهدان دلاوران
دریغ از آن بهشتیان
چو طایر روحشان ز تن پر کشید
ز خشم و خطر بیامد دمی
ز خلق دمسازشان هم آوازشان
ز هر سو خروش به کیوان رسید

کبوتران مهاجر ز آشیان رفتند
به بال شوق از این تیره خاکدان رفتند
مگر نسیم بهشت آمد از کرانه ی عشق
که طایران بهشتی بدان کران رفتند

سلام ما به جانشان به نای خونفشانشان به عشق جاودانشان
ز امت و امامشان درود بی کرانشان
ز خونشان قیام ما توان گرفت
روانشان به قرب حق مکان گرفت

ای حماسه سازان میدان عشق
سرنهاده بر خط پیمان عشق
برده ره به سرچشمه ی زندگی
کرده جان شیرین به قربان عشق
صلابت عروجتان به جسم ما ز نو جان دمید
مهابت رحیلتان حماسه ای دگر آفرید
خون پاکتان جان دشمن گرفت
پرده از رخ خصم پر فن گرفت
انقلاب دیگر ز خون شما ریشه در دل خاک میهن گرفت
صلابت عروجتان به جسم ما ز نو جان دمید
مهابت رحیلتان حماسه ای دگر آفرید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی