display result search
منو

ای وطن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 258 دریافت شده
تصنیف ارکسترال در فضای موسیقی دستگاهی
ای وطن ای خاک تو مهد غم و شادی
در گلوی عاشقانت بانگ آزادی
ای وطن ای در همه دوران
ای نشسته در غم یاران
سرزمین مهر بی پایان
ای وطن نام تو جاویدان
نام تو چون یاد یارانت همیشه زنده باد
خاک تو چون مادرانت عاشق و زاینده باد
سرو آزاد جوان در بهار و در خزان
پرچم جان برفراز آسمان داری
ای دیار قهرمان خاک پرنام و نشان
پرچم جان برفراز آسمان داری
ای وطن ای در همه دوران
ای نشسته در غم یاران
سرزمین مهر بی پایان
ای وطن نام تو جاویدان
قهرمانان ای دلیران جوان نامی ایران
با شما دردی مشترک دارم
چون شما را زین در نهان دارم
عهد و پیمانی به رنگ عاشقان دارم
پرچم جان برفراز آسمان دارم
ای وطنم وطنم وطنم ایران
خاک جوان شده ی کهنم ایران

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:39

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی