display result search
منو

جمعه

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 146 دریافت شده
سرود با مظمون انقلاب و وطن و بی کلام همین قطعه
جمعه روز عزای شیطان بود    
روز مرد و نبرد و میدان بود    
جمعه هر چند شد سیاه ولی    
جمعه رنگین‌کمان ایمان بود      
نوبت انتقام انتقام است
رحم بیجا به دشمن حرام است
سرنگون شد به دست آزادان کاخ ظلم و نظام جلادان
ماهیان ماهیان بشارت باد پاره شد دام های صیادان
بعد از این نوبهار می اید با شکوه و وقار می آید
هر کجا قطره ای چکیده ز خون گل سرخی به بار می آید

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:34
  • 3:39

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی