display result search
منو

امر به معروف و نهی از منکر

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 402 دریافت شده
سرود با موضوع امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر    
بر همگان واجب است گفتا رهبر  
همچو نماز است اگر در وی بینی    
زنده بود از نماز آیین یکسر   
خامنه‌ای رهبرم گفتا زینسان    
تا که از این ره شود انسان انسان
از جان گر سر نهد امر حق را
از دد و دیوان رهد والا انسان
در نوی امت ره داور پوید
وز پی اصلاح خلق بی در پوید
با نبی از جان کند جهد معروف
در پی جان دادن منکر پوید
گفت خسی زین دو گر نیکوتر بود
در پی نیکوی نیک حیدر پوید
امر به معروف ونهی از منکر
عطر حضور نبیست در هر سنگر

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:29

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی