display result search
منو

دلاوران

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 99 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در تجلیل از مقام رزمندگان
کار مردان هم نوردان روز عزم و سرفرازی
در نبرد ترک و تازی نیست قاضی نیست قاضی
ای تهمتن دشمن‌ افکن در نبرد خصم سرکش
نعره برزن حربه برکش تا نسوزی تا نبازی
جد و هزل است این فسانه، شور لعبت در میانه
گوی فتحی در زمانه، از سرافرازی نشانه
وز بزرگی یادگاری جاودانست، یادگار ماندگاری،افتخاری بی کرانست
سر کن آوازی به شادی، مطرب این آوازه ها را
چون بهاران باغ گل کن، در چمن دروازه ها را
ای جوانان وطن ها ای جوانمردان دوران
پارسایان مسلمان مثل سلمان همچو می در خون بجوشید
ای یلان از جان خروشید در ره ایران بکوشید
ای چو شیران ای پلنگان کشور امروز از شما آوازه دارد
توپ مرواریدتان جای صدف دروازه دارد
جمله هاتان عاشقانست عاشقانه
فتحتان فتح بزرگی در زمانه
وز بزرگی یادگاری جاودانست، یادگار ماندگاری، افتخاری بی کرانست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:56

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی