display result search
منو

سرزمین من

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 89 دریافت شده
ترانه پاپ
مردم ما مردمی خوبند مثل مهتابند  
از تبار روشن آئینه و آبند    
ز نژاد پاک سلمانند    
حاصل عشق و شکیبایی و ایمانند    
سرزمین من سرزمین روشن خورشید و مهتابست    
سرزمین روشن آیینه و آبست
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد
عشق در هر ذره از خاکش وطن دارد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:45

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی