display result search
منو

زبان مادری

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 95 دریافت شده
تصنیف ارکسترال در فضای موسیقی دستگاهی در وصف زبان فارسی
ای زبان فارسی، ای در دریای دری
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری
در تو پیدا فر ما فرهنگ ما آیین ما
از تو برپا رایت دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند
جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هری
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری
فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی