display result search
منو

این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 186 دریافت شده
ساز و آواز با صدای شهرام ناظری
این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است
گنجی‌ است در این خانه که در کون نگنجد
این خانه و این خواجه همه فعل و بهانه است
حیران شده بستان که چه برگ و چه شکوفه‌ست
واله شده مرغان که چه دامست و چه دانه‌ست
سوگند به جان تو که جز دیدن رویت
گر ملک زمین است فسون است و فسانه‌ است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی