display result search
منو

نسل نمیران

  • 1 قطعه
  • 3':09" مدت زمان
  • 76 دریافت شده
ترانه ی پاپ در وصف شهدا
ای گذشته از خود از دنیای رنگارنگ
ای چکیده خون تو بر جان ما بر سنگ
رد پایت گل گل خون رنگ
یک شبی از خویشتن عزم سفر کرده
سر نهاده حکم دل را و خطر کرده
ساده ی ساده ای رها از خویش دل داده
در شب ظلمت که می گیرد که می میرد دل هرکس
بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی
شهیدی شهیدی شهیدی
ای رها از بند تن از من
سرفراز از توست این میهن
ای تناور سرو آزاده که برپایی
در هجوم خشم اهریمن نیفتاده که برجایی
ای غرور ایستاده در چهل صبح شکوفایی
پرچم مایی تکیه گاه محکم مایی
در شب ظلمت که می گیرد که می میرد دل هرکس
بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی
شهیدی شهیدی شهیدی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی