display result search
منو

آیت ایمان

  • 1 قطعه
  • 3':00" مدت زمان
  • 55 دریافت شده
ترانه ی پاپ در تکریم زنان
به میلاد شهادت مرگ استبداد
زنی با شعر ، حق را می زند فریاد
زنی بیدار و پرچمدار مظلومان
زنی در پایمردی آیت ایمان
صدای او زلال و روشن و جاری
صدای او سرود صبح بیداری
کلامش رایت حق و مسلمانی
پیامش آیت مرگ ستمکاری
سحر با واژه های نور می روید
از آن هنگامه ی پرشور می گوید
که آشفته ست خواب دشمن غدار
نبرد بی امان شعر با رگبار
نوید صبح نزدیک از دل تقدیر می آید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی