display result search
منو

تصنیف صنم

  • 1 قطعه
  • 8':20" مدت زمان
  • 79 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
پیش رخ تو ای صنم کعبه سجود می کند
در طلب تو آسمان ، جامه کبود می کند
حسن ملایک و بشر ، جلوه نداشت این قدر
عکس تو می زند در او ، حسن نمود می کند
در دل بی دوای من ، عشق تو چنگ می زند
چون که به اوج می رسد ، سرو فرود می کند
باز نشسته و طرب چهره به چهره در دلم
گوشه ی چشم مست تو ، گفت و شنود می کند
مطرب عشق او به هر پرده که دست می برد
پرده سرای سایه را پر ز سرود می کند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی